Mezinárodní obchod

Sníte o vlastním podnikání a potřebujete impuls ke startu kariéry? Zkuste program Mezinárodní obchod. Studium nabízí vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání. Součástí studia je odborná praxe v mezinárodních organizacích a institucích nebo v tuzemských či zahraničních firmách.

Proč studovat

 • Získáte široké uplatnění v mezinárodním podnikání.
 • Navážete kontakty s odborníky z praxe.
 • Získáte přehled v oblasti mezinárodního marketingu a managementu.
 • Budete moci využít odbornou praxi v tuzemských nebo zahraničních firmách.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry mezinárodního obchodu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • České podniky zaměřené na mezinárodní obchod
 • Nadnárodní společnosti v oblasti produkce a obchodu
 • Mezinárodní organizace
 • České i zahraniční poradenské společnosti
 • Vlastní podnikání

Studijní program: Mezinárodní obchod
Specializace: Podnikání v mezinárodním obchodě
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • manager
 • zakladatel startupu
 • account manager

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@ahojskola.cz
Telefon: 274 815 044

Naši partneři

 • A1R, s.r.o.
 • BOARD INVEST, a.s.
 • Civop s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Český institut interních auditorů, z.s.
 • Effix s.r.o.
 • Interexpert Bohemia s.r.o.
 • J + Consult spol. s r.o.
 • JKC, s.r.o.
 • JMP Praha s.r.o.
 • KOMORA BOZP A PO ČR
 • LINET, spol. s r.o.
 • Luca Audit, s.r.o.
 • Padia s.r.o.
 • Paestrum s.r.o.
 • PPG Deco Czech a.s.
 • Proxy, a.s.
 • Remoska, s.r.o.
 • Riocath Research Institute, a.s.
 • S&T CZ s.r.o.
 • SHNE Consulting s.r.o.
 • Taxart, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
 • Valenta-Nocar, s.r.o.

Jsme členem:

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných bakalářských studijních programů v akademickém roce 2021/2022 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.